Om du har synpunkter eller någon fråga ta gärna kontakt medKinnekulle Nöt

Länkar

Styrelse

 

Owe Nättorp Ordf

Mats Carlqvist Kassör

Martin Karlsson ledamot

Anders Karén ledamot

Mikael Larsson ledamot


OBS! Föreningen tar inget ansvar för handeln mellan parterna. Utan är endast hjälp till att få kontakt med varandra.
Vidare reserveras för att uppgifter på websidan kan vara felaktiga eller inaktuella på grund av att sidan inte uppdateras i tid.